Plan upravljanja otpadom 2024-2026 i saglasnost.

Godišnji izvještaj o radu za 2023. godinu

Amandman I na Plan javnih nabavki za 2023. godinu

Godisnji izvjestaj o radu za 2022. godinu

Plan integriteta 2022-2024

Amandman II na Plan javnih nabavki za 2022. godinu

POSLOVNO ETIČKI KODEKS

Strateško-prostorni plan DZ za period 2020-2040

Amandman I na Plan javnih nabavki za 2022.g. 

Memorandum o razumijevanju i saradnji sa JU Dom učenika i studenata Cetinje

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021

PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM 2022-2024 i SAGLASNOST

Amandman II na Plan javnih nabavki za 2021

Rješenje o ispunjenosti uslova za ljekarska uvjerenja za pomorce

Amandman I na Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Cjenovnik zdravstvenih usluga za Hemodijalizu za strance

Cjenovnik zdravstvenih usluga koje se pružaju trećim licima (ljekarska uvjerenja)

Plan javnih nabavki za 2021.g.

Izmjene i dopune odluke o rasporedu radnog vremena 2020. 

Plan integriteta 2020.g.

Uskladjeni Plan javnih nabavki za 2020.g.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020.

Amandman 2 na Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Amandman 1 na Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Memorandum o razumijevanju sa Centrima za socijalni rad Cetinje

Zakon o lobiranju

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI 2018.G-JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE

PLAN INTEGRITETA 2018, 11.10.2018.

PLAN INTEGRITETA 2018

SMJERNICE ZA FARMAKOTERAPIJU OPIJATSKIH ZAVISNIKA BUPRENORFINOM

 PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018.

 IZMIJENJENI PLAN INTEGRITETA

 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU DZ 2017

 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU DZ 2016

SISTEMATIZACIJA DOM ZDRAVLJA CETINJE

pdfDom zdravlja STATUT 2019

pdfVODIČ ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE

pdfPLAN UPRAVLJANJA OTPADOM JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE 2019 - 2021

pdfOdluka o rasporedu radnog vremena u JZU Dom zdravlja Cetinje 2024

pdfUputstvo o radu asertivnog tima

FaLang translation system by Faboba